Leerhuis Noordwijk


Leerhuis Noordwijk

Programma 2018-2019

Archief

Contact

Wat is het Leerhuis Noordwijk?

Tien donderdagavonden in het winterseizoen komen zo'n 40 a 50 mensen in Noordwijk bijeen rond onderwerpen uit of gerelateerd aan de bijbel of één van de monotheďstische tradities. Zo'n avond bestaat uit een inleiding en een discussie. De onderwerpen worden ingeleid door deskundigen.
De avonden duren twee uur (van 20 tot 22 uur) tenzij het in het programma anders staat vermeld.

Dr. Hans Jansen, theoloog, specialist op het terrein van Jodenhaat en antisemitisme, schrijver van ‘Christelijke theologie na Auschwitz’, was in de jaren 70 van de vorige eeuw predikant te Noordwijk Binnen. Hij begon in 1969 een leerhuis.

Na zijn vertrek uit Noordwijk in 1980 werd het leerhuis voortgezet. Drijvende kracht was Cees Lindhout. Hij vormde samen met Bert van Duijn, als voorzitter, het bestuur van wat later het Leerhuis Noordwijk is gaan heten. Zij nodigden vanaf het begin gerenommeerde inleiders uit van joodse en christelijke huize. Bijvoorbeeld prof. Henk Berkhof, prof. Herman Heering, prof. Ben Hemelsoet, de liberaal- joodse voorman Robert Levisson.

Van 1995 tot 2012 was het bestuur in handen van Bert van Duijn en Ko Heijboer.

Thans wordt het Leerhuis Noordwijk georganiseerd door Han Verveld en Ko Heijboer.

 

Actueel

  • De avond van 13 dedember 2018 is verzet naar 7 maart 2019. Zie programma

 

 

Locatie

Het leerhuis vindt plaats in het gebouw van basisschool Wakersduin, Hoogwakersbosstraat 22, te Noordwijk, tenzij anders staat aangegeven in het programma.
 

Zie ook

 


Leerhuis Noordwijk   Programma   Archief   Contact

Webmaster Leerhuis Noordwijk
Last updated: 09/27/18.