Leerhuis Noordwijk


Leerhuis Noordwijk

Programma voorjaar 2021

Archief

Contact

Programma voorjaar 2021 (wordt ivm Corona verzet naar het najaar)

Donderdag

Onderwerp

Inleider

21 januari 2021

“Leven zonder oplossing”, de parabel van Job als levensles

Ad van Nieuwpoort

11 februari 2021

“De Brede Hagada”

Joram Rookmaker

25 februari 2021

“Edda en Thora”, HOE in wet en profeten geweld aan de orde komt

Maarten den Dulk

11 maart 2021

Die vreselijke Paulus”, hoe lastige teksten uit de Bijbel van vroeger nu te interpreteren.

Sam Janse

25 maart 2021

“Mosje, Mozes, Moesa. De man Gods in interreligieus perspectief”.

Leo Mock

 

 

 

 

 

 

18 april 2021 overdag

Bezoek aan synagoge in Den Haag in samenwerking met PKN Noordwijk.

 

 

 

 

.

 

 

Locatie: De Vinkenhof Achterzeeweg 1, 2201EM in Noordwijk, tenzij anders vermeld.

Aanvang van de avonden: 20:00 uur, tenzij anders vermeld.

 

Personalia

Dr. A. van Nieuwpoort is theoloog, predikant en publicist. Hij was predikant te Amstelveen en de Thomaskerk te Amsterdam. Hij was een van de initiatiefnemers van het project Zingeving Zuidas en oprichter van het ThomasTheater. Hij was predikant te Bloemendaal en voorzitter van De Nieuwe Bijbelschool. Sinds kort is hij predikant van de Haagse Duinzichtkerk.

Joram Rookmaker is tweede rabbijn van de Liberaal Joodse Gemeente (LJG) in Amsterdam en krijgsmacht rabbijn.

Dr. M. den Dulk is emeritus-hoogleraar praktische theologie en was rector van het seminarie Hydepark.

Dr. S. Janse is emeritus-predikant PKN, bijbelwetenschapper en publicist. Hij is gepromoveerd op Paulus en heeft verschillende boeken over geweld in de Bijbel op zijn naam staan.

Dr. L. Mock leerde in Israël aan een Talmoedhogeschool, studeerde Joodse geschiedenis aan de Bar-Ilan
Universiteit en oude geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Sinds 1999 doceert hij Rabbinica aan de vakgroep Hebreeuws ( UvA). Hij schreef verschillende boeken en columns over diverse Joodse onderwerpen en geeft cursussen en lezingen over Jodendom.
 

Korte beschrijvingen

“Leven zonder oplossing”, de parabel van Job als levensles – Ad van Nieuwpoort.

De titel van het boek dat Van Nieuwpoort heeft geschreven is ontleed aan een boek van Miskotte: “Leven! Zonder oplossing” dat gaat over het Bijbelboek Job. In het Bijbelboek Job is Job een mens die alles verliest maar toch overeind blijft. Het lijden van Job wordt niet weggepoetst, opgelost of verklaard maar krijgt in de volle breedte taal. Het gaat niet om antwoorden maar om het stellen van de goede vragen. In tijden van corona kan dit ons wellicht helpen hoe onze levensweg te gaan. 
 

De Brede Hagada – Joram Rookmaker.

Hagada betekent letterlijk het verhaal of vertelling.         
“Aan de vooravond van Pesach vertellen we het verhaal van de Uittocht uit Egypte. Dat gebeurt aan de hand van de Hagada: al eeuwenlang het boek waarin het script van die avond staat beschreven.
Het hangt van rituelen aan elkaar, bijzonder ingewikkeld.“ Dit zegt Joram Rookmaker in een interview in Het Parool. “Ik wilde dat script toegankelijk maken voor iedereen die aan tafel zit tijdens Pesach: traditioneel Joods, modern, Joods opgevoed of juist niet, de buren, niet-Joodse partners.” Vanuit een grote liefde voor de joodse traditie kan Joram Rookmaker een bijdrage leveren die voor andere joden belangrijk is. Vernieuwend met volledig respect voor de traditie.
 

“Edda en Thora”, HOE in wet en profeten geweld aan de orde komt – Maarten den Dulk.

Dat er geweld in de Bijbel zit , is zeker waar. Het gaat in de Bijbel immers over de mensheidsgeschiedenis en die laat zich lezen als één grote strijd op leven en dood. De vraag is hoe  geweld beoordeeld wordt. K.H. Miskotte heeft in 1939  in zijn boek “Edda en Thora “ het verschil laten zien. De Noorse Edda inspireerde in zijn dagen veel mensen vanwege de verheerlijking van dodelijk geweld.. Daar zet hij de Thora tegenover en  legt uit dat de Joodse Wet en Profeten geen vertrouwen hebben in een dergelijke heldhaftigheid. Kan zijn subtiele en broze verhaal uit de vorige eeuw ons helpen in de actuele discussie over religieus en politiek geweld ?
 

Die vreselijke Paulus – Sam Janse.

Voor veel mensen buiten en binnen de kerk is Paulus geen sympathieke figuur. Is hij niet die starre dogmatische fanaat die homo’s en vrouwen discrimineert? Deze discussie staat in een breder kader: hoe waarderen we meningen die in onze tijd afgekeurd worden, maar in vroeger eeuwen gemeengoed waren? Wie Paulus in het raam van zijn tijd leest krijgt een veel genuanceerder beeld van de apostel en komt uitspraken op het spoor waar we in onze tijd nog steeds mee vooruit kunnen. Voor veel christenen blijft de vraag van belang wat de betekenis van Paulus’ woorden voor ons is.
 

Mosjé, Mozes, Moesa. De man Gods in interreligieus perspectief – Leo Mock.

Wetgever, profeet, religieus hervormer, bevrijder – dit zijn enkele typeringen die men op de Bijbelse figuur van Mozes zou kunnen plakken. Mozes is - ook in de moderne tijd – nog altijd iemand die mensen inspireert en intrigeert. Als centrale figuur in de Thora heeft Mosjé/Mozes zijn weg gevonden naar andere volkeren en culturen: het Christendom en de Islam. Zij hebben Mozes ook een belangrijke plaats in hun traditie gegeven en als bevrijder herkend. Ook al is Mozes bekend, hij blijft een bron van en een uitdagend thema voor de interreligieuze dialoog. Ook voor onze tijd !

 

 

 

 


Leerhuis Noordwijk   Programma   Archief   Contact

Webmaster Leerhuis Noordwijk
Last updated: 12/01/20.